Vocal Twin ile Ses Klonlamanın Etiği

Vocal Twin olarak ses klonları üretirken etik değerlere saygılı davranmaya özen gösteriyoruz ve etik değerlerimiz açısından uygun olmayan projelere dahil olmuyoruz.

Vocal Twin'in Ses Klonlama Hakkındaki Etik Değerleri

Ses klonlama teknolojisi ilk çıktığı ilk günden beri etik olarak tartışmalı bir konudur. Ses klonlama teknolojisi özellikle seslendirme sektöründe büyük kolaylıklar sağlamasına karşın birçok etik tartışmasının yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Vocal Twin olarak etik değerlerin önemini anlıyor ve etik değerlerimizle örtüşmeyen projelerde bulunmayı reddediyoruz. Etik değerlerimizi asla göz ardı etmiyoruz. Projelere dahil olmadan önce etik ekibimiz detaylı bir inceleme yapıyor ve gerekirse proje sahibinden daha fazla ayrıntı istiyor. Etik ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme bitmeden hiçbir projeye dahil olmuyoruz. Etik ekibimizin yaptığı değerlendirme sonucunda projenin etik değerlerimizle örtüştüğü belirlenirse ses klonlama işlemine başlıyoruz. Projeye etik değerlendirme bitmeden başlamamak bizim için önemli çünkü etik değerlerimize uymayan hiçbir ses klonu oluşturmadığımıza emin olmamızı sağlıyor. Etik değerlerimize her ne olursa olsun sadık kalıyor ve asla etiğimizin dışında bir projede bulunmuyoruz. Etik kurallarımızın nasıl olması gerektiği konusundaki çalışmalarımız devam ediyor ve devam edecek çünkü bize göre her zaman daha iyi etik kuralları oluşturabiliriz. Bu etik değerleri sürekli güncelleyerek yer aldığımız hiçbir projenin bizim yüzümüzden insanlara zarar vermediğinden emin olmaya çalışıyoruz. Etik ekibimiz tarafından her potansiyel olarak yer alacağımız proje ayrıca değerlendiriliyor ve etik kurallarımızdaki herhangi bir eksik yüzünden etik değerlerimizin dışına çıkılmadığından emin oluyoruz. Gelecekte eğer etik kurallarımızdaki bir eksik olduğunu potansiyel bir projede fark edersek bu sayfa güncellenecek ve potansiyel proje etik kurallarımızın dahilinde olmasına rağmen etik değerlerimizin dışında ise proje tarafımızca reddedilecek.

Etik değerlerimizin temelinde kişilere bizim yüzümüzden zarar gelmemesini sağlamak ve kişilerin kişilik haklarına saygı duyma yatıyor. Hiç kimsenin bizim yüzümüzden dolandırılmasını veya kandırılmasını istemiyoruz. Dolandırıcılık için kullanılabilecek metinleri asla seslendirmiyoruz. Metinlerin bir şirket, marka vb. için kişinin sesini kullanarak insanları kandırabilecekleri metinleri seslendirmiyor ve projelere dahil olmuyoruz. Örneğin bir ünlünün sesi ile bir cilt kremini kendisinin kullandığını ve çok beğendiğini söylediği bir metni seslendirmiyoruz. Seslendirilecek metinde sesini klonladığımız kişinin isimin geçmemesini istiyor ve ünlünün isminin güvenirliğini kullanarak bir markanın kendini güvenilir kılmasını reddediyoruz. Biz ses klonlarıyla bir sesin gerçekten etkileyici veya markanın kimliği ile uygun bir seslendirme yapmasını istiyoruz. Bir ünlünün sesi cidden etkileyici bir ses olabilir ve bizimle çalışmak isteyen marka etkileyici bir sese seslendirme yaptırmak istiyorsa bizimle çalışabilir. Buradaki önemli nokta markanın etkileyici bir sesle seslendirme yaptırmak istemesi. Bu marka gerçek bir sesi etkileyici gerçek bir seslendirme sanatçısıyla da çalışabilirdi.

Telif hakları da ses klonlamadaki tartışmalardan biri. Şu anda Türkiye dahil birçok ülkede klonlanmış bir sesin telif hakkına girip girmediği hakkında kesin bir sonuç yok. Ses klonlama teknolojisi çok yeni bir teknoloji olduğu için yasalarda bu teknoloji hakkında bir güncelleme daha yapılmadı. Dünyanın birçok yerinde ses klonlama sebebiyle davalar açıldı ancak genel kanı sesin telif hakkına girmediği yönünde. Bunun da sebebi aslında çok basit. Herkesin sesi zamanla değişir yani ses sabit bir şey değildir. Bir kişinin 8 yaşındaki, 18 yaşındaki ve 38 yaşındaki sesleri farklıdır. Hatta sesteki bu dinamiklik günler arasında bile fark edilebilir. Bir şarkının telifi olabilir çünkü hem şarkının sözleri hem de şarkıyı söyleyenin sesi sabit bir şekilde kaydedilmiştir. Bir kitap yada bir resim içinde bu geçerli, bunların telif hakları vardır çünkü sabittirler. Unutulmaması gereken bir detay bir ünlünün sesinin telif hakkı olmasa da isminin telif hakkı vardır. Yani, bir ünlünün ismini kullanmak istiyorsanız o ünlüden izin almalısınız. Bir kişinin sesi ise telif hakkına girmez çünkü değişir ve benzersiz değildir. Sesi, bir ünlünün sesine benzeyen birçok kişi bulabilirsiniz. Bu koşullar altında telif hakkı oluşamaz çünkü sesin telifinin kime ait olduğunu belirlemek imkansızdır. Eğer sesi bir ünlünün sesine benzeyen 100 kişi bulursanız aslında bizim ses klonumuz 101. sestir. Ses klonları bir kişinin sesini asla tam olarak kopyalayamaz, sadece çok büyük ölçüde benzer bir ses üretir.

Hedefimiz bu teknoloji hızla yaygınlaşırken kimsenin bizim yüzümüzden zarar görmemesi. Elbette bu hedefe ulaşmak çok zor. En basit olarak seslendirme sanatçıları bu konuda kötü etkilenebilir ve bunun çözümünü hala bilmiyoruz. Her yeni teknolojik gelişme gibi bu teknoloji de bazı meslekleri kötü etkiliyor. Tarihte her zaman yeni teknolojiler bazı meslekleri kötü etkilemiş hatta bazılarını yok etmiştir. Bizim ana hedefimiz ise bu çözülmesi imkansız görünen sorunlar dışındaki sorunları çözmek. Dolandırıcılık ihtimali içeren hiçbir metni seslendirmiyoruz. Bizim yüzümüzden bir insanın kandırılmasını engelliyoruz. Yeni gelişen teknolojileri durdurmak imkansızdır ancak bu teknolojileri toplamda tüm insanlar için "genel anlamda iyi" hale getirmek mümkün. Bizim etik ekibimizde bu teknolojinin kullanılacağı projelerde hedefin dolandırıcılık veya insanları kandırma olmadığına emin olmadıkça projelere onay vermiyor. Hedefimiz, bu teknolojiyi "genel anlamda iyi" şekilde kullanarak, dolandırıcılık ve insanları kandırma imkanı sunmadan ses klonlama hizmetini sunmak.


Etik değerlerimiz ile ilgili görüş ve fikirlerinizi info@vocaltwin.com adresine göndereceğiniz epostalar ile bize ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2023 Vocal Twin - Tüm Hakları Saklıdır